Đô Lương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát

Chiều 19/7, tại xã Yên Sơn, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2019 cụm số 2 gồm 16 xã vùng trung tâm và vùng dưới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 của các xã. Qua đánh giá các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chỉ tiêu của UBKT huyện ủy giao, nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019 kịp thời, đúng nội dung, đối tượng và theo đúng định hướng của UBKT huyện ủy.

a1

Các đại biểu tham dự

Các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động bám, nắm tình hình để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Do đó số lượng các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã tăng so với cùng kỳ năm 2018, tăng 28 tổ chức, 70 đảng viên.

Một số tổ chức cơ sở đảng đã tập trung kiểm tra nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như kiểm tra quản lý quỹ hội ở Quang Sơn, Thủy lợi phí ở Thượng Sơn, Trù Sơn và kiểm tra quản lý, sử dụng các loại quỹ vận động tại xã Thuận Sơn.

Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được các tổ chức cơ sở đảng tập trung xử lý kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và đúng thẩm quyền, hình thức kỷ luật tương xứng với lỗi phạm.

a2

Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Chủ nhiệm UBKT khai mạc hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm UBKT huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ chức CS đảng cần chủ động bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành đầu năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, chính xác. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Bám sát vào quy định số 01 ngày 23/8/2017 của UBKT huyện ủy  để thực hiện quy trình và lập hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra do tỉnh và huyện tổ chức góp phần nâng cao nghiệp  vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Lê Hoàn