Hội nghị gặp mặt điển hình dân vận khéo lần thứ nhất Huyện Đô Lương

Đây lần đầu tiên Huyện Đô Lương tổ chức gặp mặt các điển hình "Dân vận khéo"  nhằm  biểu dương và tôn vinh những tập thể và các nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. 71 đại biểu đại diện cho 1812 điển hình dân vận khéo ở cơ sở để về tham dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước phát biểu Hội nghị điển hình dân vận khéo

Sau 1 năm triển khai, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 1369 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội và Quốc Phòng – An ninh. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và  nhận thức của nhân dân,  thông qua đó khơi dậy được sức mạnh của khối Đại đoàn kết và hệ thống chính trị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo ở Đô Lương đã tạo nên phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước – lao động sản xuất mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình như phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào đấu tranh tố giác tôi phạm, phòng chống tệ nạn xã hội…. Trước đó ban dân vận Huyện Ủy đã phối hợp, chỉ đạo 33 xã thị tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình dân vận khéo ở cơ sở.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và lãnh đạo Huyện đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo năm 2009.

Huy Khôi – Văn Phi