Hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở năm 2012.

Sáng ngày 9/1/2013, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở năm 2012.

Dự  hội nghị có Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện các đ/c trong ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các ban ngành cấp huyện, các đ/c lãnh đạo chính quyền 33 xã thị.

Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, nhưng chính quyền các xã, thị đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực, vượt khó chỉ đạo điều hành hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, tạo sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND các xã đã chủ động nắm bắt tình hình của địa phương kết hợp với chủ trương của cấp trên để chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Nhiều xã bố trí trung tâm giao dịch một cửa đúng theo tiêu chuẩn qui định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện đúng và cơ bản đã giải quyết kịp thời.

Trên lĩnh vực kinh tế, UBND các xã đã chỉ đạo bà con đưa các giống mới vào sản xuất, tổng sản lượng cây có hạt trên địa bàn toàn huyện đạt 94 nghìn tấn. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được chỉ đạo kịp thời, hạn chế thiệt hại cho nhân dân.

Việc xây dựng nông thôn mới đã tập trung huy động nhân dân tham gia làm giao thông thủy lợi với hàng ngàn ngày công. Đầu tư ngân sách xây dựng kênh mương, đường bê tông, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã được quan tâm đúng mức, chính quyền nhiều xã đã chủ động phát huy nội lực, tranh thủ hỗ trợ từ cấp trên, nguồn vốn bên ngoài để đầu tư xây dựng cơ bản. Lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhiều xã đã xây dựng, tu sửa chợ để thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán hàng hóa như: Chợ Da, chợ ú…

Về khai kế hoạch hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Một số di tích lịch sử trên địa bàn được tu sửa, khôi phục, tôn tạo, nâng cấp. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục được phát huy hiệu quả, xã hội hóa giáo dục ngày càng được nâng cao.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, CT UBND huyện dự và phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, CT UBND huyện đã biểu dương những kết qủa đạt được trong công tác điều hành chỉ đạo của chính quyền địa phương các xã,thị. Đồng thời yêu cầu chính quyền các xã kịp thời giải quyết một số vấn đề tồn tại  như: công tác cải cách hành chính,  lề lối làm việc chậm đổi mới, giải quyết đơn thư ở một số xã chưa kịp thời, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp, tình trạng ô nhiễm môi trường chậm khắc phục.

Bước sang năm mới 2013, đ/c mong rằng, chính quyền các xã sẽ chủ động khắc phục những tồn tại, cố gắng phát huy ưu điểm, tận dụng lợi thế tiềm năng đang có để đưa đơn vị mình ngày càng đi lên. 

Ngọc Phương – Thanh Hải

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt