Hội nạn nhân chất độc Da cam Đioxin tặng 100 suất quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng tới kỷ niệm 53 năm ngày thảm họa da cam (10/81961 – 10/8/2014), sáng ngày 5/8/2014, hội nạn nhân chất độc Da cam Đioxin huyện Đô lương tổ chức trao quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt này, hội nạn nhân chất độc Da cam Đioxin huyện tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống ở 33 xã thị. Tính từ đầu năm 2014 đến nay, hội nạn nhân chất độc Da cam huyện Đô lương đã trao 230 suất quà cho các hội viên, khánh thành 2 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, thăm hỏi 11 hội viên qua đời.

%image_alt%

Hướng tới kỷ niệm 53 năm ngày thảm họa gia cam Việt Nam, hội nạn nhân chất độc Da cam Đioxin huyện Đô Lương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân để giúp đỡ, động viên các gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác hội.

%image_alt%
Hội nan nhân chất độc Da cam Đioxin trao quà cho các nạn nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, Đô lương có 1.101 nạn nhân, trong đó trực tiếp là 804 nạn nhân và gián tiếp là 297 và có giấy tờ mà chưa được hưởng chế độ là 285 người. Phần lớn nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Việc tặng qùa đã góp phần động viên kịp thời tới các gia đình nạn nhân để chia sẻ với những khó khăn mất mát do chiến tranh để lại.

Hữu Hoàn