Hội luật gia huyện Đô Lương tổ chức tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Sáng ngày 12/11/2015, Hội luật gia huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Đến nay, hội luật gia có 40 chi hội trực thuộc với 622 hội viên. Trong năm đã tổ chức 108 cuộc sinh hoạt để xây dựng kế hoạch hoạt động các chi hội cơ sở. Các hội viên đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ với số tiền 356 triệu đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 1.512 lượt người tham gia và lồng ghép hội thi tại 7 đơn vị cho các hội viên và nhân dân. Hội luật gia huyện đã phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tuyên truyền luật đất đai và nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để tuyên truyền. Các luật gia, công chức nhà nước đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm đã tiếp 477 lượt người và giải quyết 342 đơn. Tư vấn pháp luật cho 1.654 trường hợp về các nội dung liên quan đến đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình và tổ chức hoà giải 305 vụ việc. Kết quả phân xếp loại trong năm 2015 có 34 chi hội xuất sắc, 4 chi hội khá và 2 chi hội trung bình. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Một số chi hội chưa triển khai việc làm thẻ cho các hội viên, chế độ báo cáo một số chi hội chưa thực hiện nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt hội chưa cao.
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, hội luật gia huyện Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung nội dung bộ luật dân sự, bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật vừa được quốc hội ban hành. Nâng cao chất lượng các tổ hoà giải cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kết nạp mới 20 hội viên và 100% các chi hội có thủ tục gửi làm thẻ và thu hội phí.

%image_alt%
Tỉnh hội trao thưởng cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác hội năm 2015.

Nhân dịp này, Tỉnh hội đã trao thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân và UBND huyện khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác hội trong năm 2015.

Văn Đăng