Hội luật gia huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019

Sáng ngày 15/1, hội luật gia huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

1

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Hội luật gia huyện Đô Lương có 40 chi hội, trong đó có 705 hội viên. Trong năm 2019, hội đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tiếp nhận, hòa giải 183 vụ trên địa bàn huyện, hòa giải thành 135 vụ. Tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân 2 xã: Trù Sơn và Đại Sơn trong lĩnh vực đất đai với 170 người.

2

Ban tổ chức trao giấy khen cho 4 tập thể .

Về kết quả tiếp công dân, đã có 632 lượt người, trong đó tiếp thường xuyên 353 lượt người, xã tiếp 162 lượt người, tiếp định kỳ 270 lượt người. Hội cũng đã thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Tham gia giám sát, xử lý 35 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hành chính liên quan đến đất đai, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

3

Ban tổ chức trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Trong năm 2020, hội tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện đề án “ Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Tiếp tục tham gia thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng, chú trọng tính khả thi và tính hợp lý của văn bản. Tham gia tích cực trong việc góp ý vào các dự thảo văn bản, lấy ý kiến của nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về hòa giải, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân trong công tác hòa giải, tư vấn pháp lý có hiệu quả.

Nhân dịp này, hội luật gia huyện Đô Lương đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Tin và ảnh: Thúy Hằng