Hội liên hiệp phụ nữ tổng kết phong trào hoạt đọng hội năm 2017

Sáng ngày 20/12/2017, hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đoàn Văn Lợi – trưởng ban dân vận huyện ủy.

a1

Các đại biểu tham dự

Năm 2017, Hội LHPN huyện Đô Lương đã bám sát nội dung kế hoạch của hội LHPN tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Kết quả đã có 378 cán bộ và gần 27.000 hội viên phụ nữ đạt 4 phẩm chất. Thực hiện cuộc vận động “mái ấm tình thương” đã ủng hộ được 121 triệu và đã trao được 74 suất học bổng cho học sinh nghèo.

Trao 1000 suất quà , 849 cặp bánh chưng, 306 gói mì chính cho hội viên nghèo. Trong năm, hội phụ nữ huyện đã phối hợp với các ngành tổ chức được 86 lớp dạy nghề và 39 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tích cực vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, với nguồn vốn tín dụng ủy thác Ngân hàng CSXH, các nguồn vốn khác do Hội quản lý trên 113 tỷ đồng cho 4.376 hộ vay.

Đẩy mạnh hoạt động giúp nhau không lấy lãi bằng tiền mặt trên 2,2 tỷ đồng, 1.200 ngày công và 703 con giống. Mô hình tiết kiệm duy trì tốt với 370 tổ với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Năm 2017, các cấp hội đã kết nạp được gần 700 hội viên mới, nâng tổng số hội viên mới lên gần 43.000 hội viên

Năm 2018, các cấp hội phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

a2

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và công tác hội năm 2017 và quỹ TYM Đô lương tổ chức trao quà cho các hội viên nghèo.

Huy Khôi