Hội liên hiệp phụ nữ Đô Lương tổng kết năm 2009 và triển khai nhiệm vụ 2010

Sáng ngày 6/1/2010 Hội liên hiệp phụ nữ Đô Lương tổ chức tổng kết phong trao năm 2009.


Kết quả thực hiện phong trào thi đua trong năm 2009. Trong 5 phong trào thi đua đã được hội triển khai kịp thời. Đã có 26.597 cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn, 21.132 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn – học tập- lao động sáng tạo – xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong năm 2009 đã tổ chức trao 21 suất quà cho các hội viên nghèo. Phong trào hũ gạo tiết kiệm, con lợn tiết kiệm với kết quả được 261,4 triệu đồng và 602,8kg gạo.

Phong trào xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương với kết quả 48 triệu đồng, xây dựng 3 nhà tình thương. Về phong trào nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức cho người phụ nữ đã tổ chức được hơn 23.857 lượt cán bộ hội viên tham gia học tập – Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Đã quản lý cho vay 64 tỷ 704,5 triêu đồng cho 7.152 lượt hội viên vay vốn.

Năm 2009 hội phụ nữ huyện Đô Lương đã xóa được 496 hộ thoát nghèo, hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, 75% gia đình hội viên có vườn rau sạch và tự thu gom rác đồng thời tổ chức phát triển quỹ hội đạt gần 350 triệu đồng.

Mục tiêu phương hướng trong năm 2010 hội tiếp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. 100% cán bộ, 95% hội viên đăng ký thực hiện học tập 3 phong trào.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch HLHPN huyện trao bằng khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009


Hội nghị đã tổ chức trao tặng bằng khen của liên hiệp hội phụ nữ tỉnh cho tập thể và các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2009.

Duy Vinh – Huy Khôi
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt