Hội liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật và phòng GD&ĐT huyện Đô Lương tổ chức hội thảo tập huấn sáng tạo học và sáng tạo khoa học kĩ thuật.

Sáng ngày 4/4/2018, Hội liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật và phòng GD&ĐT huyện Đô Lương tổ chức hội thảo tập huấn sáng tạo học và sáng tạo khoa học kĩ thuật. Tham gia hội thảo có cán bộ giáo dục, giáo viên các trường học của các huyện: Đô Lương,Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Tân Kỳ và Kỳ Sơn.

hoi-thao1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nội dung tập huấn tập trung vào các chủ đề chính như: Quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm. Quy trình tổ chức và quản lí sinh hoạt chuyên môn trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cho giáo viên.  Trao đổi cách thức, quy trình  thực hiện các sản phẩm sáng tạo,khả năng ứng dụng của các đề tài, cách thức thực hiện các đề tài từ việc nghiên cứu tài liệu, cách trình bày đề tài đến việc in ấn, trình bày sản phẩm. Qua đây, tạo cho học sinh và giáo viên có sự đam mê nghiên cứu, phát hiện, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, sáng tạo ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày, hướng tới sự hoàn mỹ.

hoi-thao

Sau thời gian hội thảo, ngành giáo dục các huyện sẽ về triển khai thực hiện cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật trong học sinh trung học và giáo viên các trường học.

Sỹ Bắc