Hội LHPN huyện tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh và phát triển nghề cho các hội viên năm 2015

Chiều ngày 25/9/2015, tại xã Đà Sơn, Hội LHPN huyện đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh và phát triển nghề cho các thành viên, xã viên của doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, nhóm nghề, tổ hợp tác năm 2015.

%image_alt%
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 100 hội viên phụ nữ là thành viên các doanh nghiệp, tổ hợp tác, nhóm nghề, các HTX và đơn vị vùng giáo thuộc các xã: Trung Sơn, Đông Sơn, Tân Sơn, Tràng Sơn, Thuận Sơn, Lưu Sơn, Hòa Sơn và Đà Sơn.

%image_alt%
Các hội viên tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các hội viên sẽ được truyền đạt phương pháp quản lý kinh tế , kỹ năng liên doanh liên kết phát triển kinh tế hộ gia đình và hoạt động tín dụng trên địa bàn. Thông qua lớp tập huấn, các hội viên phụ nữ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để phát triển kinh tế nhằm giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Văn Đăng