Hội khuyến học xã Hiến Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 16/8/2015, Hội khuyến học xã Hiến Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự có đ/c Tăng Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Hiến Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội luôn quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng của tổ chức hội và phát triển hội viên. Đến nay, 15 xóm có chi hội khuyến học; 61/64 dòng họ có ban khuyến học và số lượng hội viên ngày càng tăng cao với 1.540 hội viên. Biện pháp tuyên truyền đã có nhiều đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung như qua hệ thống truyền thanh của xã, xóm, qua các hội nghị, trích quỹ mua tập san khuyến học… Hội cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua bằng nhiều hình thức đa dạng, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Trong 5 năm qua, thông qua các hoạt động “Tháng khuyến học”, “Tết khuyến học”, hội đã vận động xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền gần 462 triệu đồng để khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Nhờ đó, đã thúc đẩy phong trào học tập của địa phương ngày một đi lên, số lượng học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao Đẳng tăng cao với 206 em và nhiều năm liền Hội khuyến học xã được Hội khuyến học huyện tặng thưởng giấy khen.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Tăng Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện đã biểu dương những thành tích mà Hội khuyến học xã Hiến Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tích cực củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh.
%image_alt%
Đại hội bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi tham dự Đại hội khuyến học huyện

Đại hội cũng đã bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi tham dự Đại hội khuyến học huyện sắp tới.

Văn Đăng