Hội khuyến học huyện Đô Lương tặng quà em Nguyễn Thị Thúy – Học sinh mù đỗ Đại học và em Nguyễn Khắc Thái thủ khoa trường ĐHBKHN

Để kịp thời động viên các em vươn lên học giỏi, sáng ngày 19/8/2009, nhà giáo ưu tú Vương Long – Trưởng phòng GD – ĐT huyện Đô Lương, Ông Tăng Văn Tâm – PCT hội khuyến học huyện Đô Lương đã về xã Hiến Sơn thăm, tặng quà tới em Nguyễn Thị Thúy – Học sinh khiếm thị duy nhất học tại trường THPT Đô Lương IV đỗ Đại học Nông Lâm Huế.

Ông Tăng Văn Tâm – PCT hội khuyến học Đô Lương tặng quà em Nguyễn Thị Thủy


Cũng nhân dịp này lãng đạo xã Hiến Sơn và hội khuyến học đã tặng quà chúc mừng em Thúy, tiếp đó các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục và hội khuyến học huyện Đô Lương đã về xã Mỹ Sơn thăm, chúc mừng tặng quà em Nguyễn Khắc Thái, học sinh trường THPT Đô Lương III là thủ khoa trường Đại học BKHN với 29.5 điểm. Em Nguyễn Thị Thủy học sinh khiếm thị và em Nguyễn Khắc Thái thủ khoa trường ĐHBKHN là tấm gương điển hình về sự nỗ lực vươn lên khó khăn học giỏi của huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt