Hội đồng thẩm định tỉnh và huyện: Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hoà Sơn

Chiều ngày 1/12/2015, ông Nguyễn Hồ Lâm – Phó chánh văn phòng điều phối cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định tỉnh Nghệ An đã về thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Hoà Sơn. Ở huyện có đ/c Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện cùng các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Đ/c Thái Đình Hường – CT.UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Hoà Sơn đến năm 2015. Những năm qua, với sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân dân, xã Hoà Sơn đã từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, từ năm 2011 – 2015 đã đầu tư gần 251 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong đó, nhân dân đóng góp 193,4 tỷ đồng, Trung ương và tỉnh hỗ trợ gấn 21 tỷ đồng, huyện 1,25 tỷ đồng, ngân sách xã gần 6,8 tỷ đồng, cả xã đã huy động được 45 ngàn ngày công lao động và hiến 21.500 m2 đất để xây dựng các công trình theo tiêu chí nông thôn mới.

%image_alt%
Hệ thống đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa
%image_alt%
Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Với nguồn vốn kể trên, cả xã đã nhựa hoá và bê tông hoá được 10 km đường cấp xã, 6,8 km trục đường thôn xóm, 7,5 km đường giao thông nội đồng. Bên cạnh đó còn đầu tư xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế kiên cố đạt chuẩn quoc gia. Hệ thống điện, chợ nông thôn, môi trường, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm, hệ thống chính trị, công tác quốc phòng – an ninh đều đảm bảo. Với những kết quả đạt được, đến thời điểm tháng 10/2015 xã Hoà Sơn đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, hội đồng thẩm định tỉnh và huyện đã ghi nhận và đánh giá cao về những nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Hoà Sơn trong quá trình phấn đấu đạt các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn chỉnh các tiêu chí để sớm được UBND tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Sỹ Bắc