Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hiến Sơn.

Chiều ngày 17/12/2018, tại xã Hiến Sơn Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã về thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới. Về phía huyện có đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

hien-son

Đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định tiêu chí văn hóa

Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Hiến Sơn đã nỗ lực, quyết tâm đóng góp sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong 6 năm từ 2012 đến 2018 đã huy động đầu tư trên 144,6 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, trong đó nguồn vốn đầu tư trung ương hỗ trợ 38 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ 62 tỷ đồng, huyện hỗ trợ 10,2 tỷ đồng, ngân sách xã 9,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng.

Nhân dân xã Hiến Sơn đã hiến  45 ngàn m2 đất và tham gia đóng góp trên 15 ngàn ngày công lao động. Đến nay, toàn xã đã làm được 12,2 km đường nhựa và đường bê tông, rải cấp phối được 44 km, xây dựng được gần 21 km kênh mương, 15/15 xóm đều xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn. Bình quân thu nhập đầu người 33,8 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,73 năm 2017, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%.

hien-son1

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định tiêu chí giáo dục

Đến năm 2017 xã đạt 16/19 tiêu chí và năm 2018 đã đạt thêm 3 tiêu chí là: Giao thông, trường học và văn hóa. Tại buổi thẩm định, các sở ban ngành liên quan đã tổ chức kiểm tra thực địa rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện từng bộ tiêu chí, trong đó lưu ý bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đúng quy định, tu sửa nâng cấp đường Khuôn Đại Sơn chạy qua địa bàn, tu sửa 2,5 km, đường dây điện hạ thế, trang trí khánh tiết nhà văn hóa xóm, vệ sinh cảnh quan  môi trường xanh sạch đẹp. .

hien-son2

Các đại biểu tham dự

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hiến Sơn, đặc biệt là tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động nguồn đóng góp kinh phí, ngày công lao động, của của nhân dân. Đồng thời lưu ý đơn vị bổ sung, hoàn thiện đảm bảo các tiêu chí  trình UBND tỉnh bỏ phiếu công nhận xã Hiến Sơn đạt chuẩn nông thôn mới./..

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt