Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục tỉnh kiểm tra công tác phổ biến pháp luật tại Đô Lương

Sáng ngày 12/11/2015, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục tỉnh kiểm tra công tác phổ biến pháp luật tại Đô Lương. Tới dự có đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch UBND huyện.

Năm 2015, Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện Đô Lương đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các bộ luật cho 1.000 người; tổ chức hội nghị tuyên truyền trợ giúp pháp lý, luật đất đai, luật dân sự, luật thừa kế và xử lý vi phạm hành chính cho 700 lượt người; phối hợp với huyện đoàn tổ chức 207 buổi giáo dục pháp luật cho hơn 6.000 học sinh ở các trường học; tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi cho các cấp hội; phối hợp với đài Truyền thanh – Truyền hình tổ chức tuyên truyền các bộ luật trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Ở các xã tổ chức 132 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu có trên 3.300 người tham gia. Đồng thời làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại theo quy định; trong năm 2015 đã kẻ vẽ hơn 1.000 tranh cổ động và hàng ngàn khẩu hiệu liên quan đến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức 2 cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật năm 2013", gương sáng thanh niên chấp hành đúng pháp luật. Hiện nay Đô Lương có 369 tổ hòa giải với 2.592 hội viên đã tổ chức hàng trăm buổi hòa giải thành công.

%image_alt%
Quang cảnh hội nghị

Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu trong thời gian tới huyện Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật nhằm góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Hữu Hoàn