Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương tổ chức kỳ họp lần thứ 20, khoá XVII Nhiệm kỳ 2004-2011

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2011, HĐND huyện Đô Lương đã khai mạc kỳ họp lần thứ 20, khoá XVII nhiệm kỳ 2004-2011, tới dự có đồng chí  Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Lê Minh Giang – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Văn Phước nguyên bí thư, chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện uỷ, thường trực HĐND, UBND,UBMTTQ huyện và các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đây là kỳ họp cuối cùng của HNĐN huyện Đô Lương khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011, Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, sau 7 năm hoạt động HĐND huyện đã hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra với  43 đại biểu. Hoạt động của HDND huyện đã tổ chức tố 19 kỳ họp để xem xét và quyết nghị về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, QP- An ninh trên địa bàn, thực hiện quyền giám sát của các vị đại biểu đối với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện. Trong 7 năm hoạt động, thường trực HĐND huyện, các ban, các tổ đại biểu HĐND hoạt động đảm bảo nguyên tắc và lề lối làm việc theo quy định của pháp luật. Tổ chức ban hành 101 nghị quyết, Trong đó 68 NQ thường kỳ, 14 nghị quyết chuyên đề và 19 NQ khác. Các nghị quyết ban hành đều phù hợp vơi chủ trương của Đảng tạo điều kiện cho UBND huyện và các ban ngành thực hiện có hiệu quả góp phần tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện gần 13 %, cơ cấu kinh tế, cơ sở hạ tầng được tăng cường và phát huy hiệu quả, văn hoá xã hội phát triển tích cực góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Điển hình như NQ: Chỉnh trang đô thị, NQ phát triển làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ, NQ về cơ chế hỗ trợ xi măng, xây dựng kiên cố hoá giao thông thuỷ lợi, giao thông nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Tất Thanh – Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Thường trực HĐND huyện đã làm tốt hoạt động giám sát những vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm trên nhiều lĩnh vực với 59 cuộc như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý các loại quỹ, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Hoạt động của các đại biểu và các tổ đại biểu không ngừng được nâng cao hiệu quả trong việc tiếp xúc cử tri từ đó có điều kiện lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cư tri để trình HĐND huyện xem xét giải quyết. Trong hoạt động HĐND huyện đã làm tốt viềc xây dựng mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở để thực hiện các NQ đề ra.

Có thể khẳng định trong suốt 7 năm qua, hoạt động của HDND huyện đã thực sự đem lại hiêụ quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, QP-AN được giữ vững. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại đó là một số kỳ họp việc chất vấn và trả lời chất vấn chưa đi vào trọng tâm, công tác giám sát có lúc còn chưa thực sự nghiêm túc, một số đại biểu chưa thể hiện được trách nhiệm của mình.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tham luận đáng giá cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua như kết quả chỉ đạo thực hiện NQ Hội đồng nhân dân của UBND huyện trong các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và QP-AN hay việc phối hợp với mặt trận tổ quốc thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri đề đạt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để HĐND và UBND xem xét giải quyết. Những kết quả của HĐND huyện Đô Lương trong nhiệm kỳ qua là những bài học được đúc kết từ thực tiễn để các nhiệm kỳ tiếp theo vận dụng có hiệu quả.

Đồng chí Lê Minh Giang – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen tới các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc


Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Giang Chủ tịch  UBND huyện Đô Lương đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuât sắc trong việc tham gia hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2004- 2011.

Đài Đô Lương