Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương tổ chức hội nghị thống nhất chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII

 Sáng ngày 5/11/2014, hội đồng nhân dân huyện Đô Lương tổ hội nghị thống nhất chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII. Tới dự và chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Lan – PCT hội đồng nhân dân huyện, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy và các đ/c lãnh đạo các ban ngành.

Theo kế hoạch, thường trực hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp với lãnh đạo 2 ban HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện thường trực UBMTTQ huyện. Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện sẽ được tổ chức vào 2 ngày 17 & 18/12/2014. 

%image_alt%

Trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện sẽ đánh giá kết quả hoạt động năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015 và kết quả hoạt động 2 ban HĐND huyện; nghe UBND huyện thông qua các báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện. Sau đó, tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội, và Nghị quyết 561 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau kỳ họp, các đại biểu sẽ tiếp xúc cử tri từ ngày 19 – 30/12/2014. Tiến hành báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cho thường trực hội đồng nhân dân huyện vào ngày 5/1/2015.

Thúy Hằng