Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương làm việc ngày thứ 2

Sáng ngày 12/7/2013, kỳ họp thứ 9 khoá XVIII HĐND Huyện Đô Lương tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Ông Nguyễn Trung Thành – Thư ký kỳ họp đã báo cáo kết quả của 9 tổ hội đồng thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm. Qua báo cáo đã nêu bật các vấn đề về môi trường, điện sinh hoạt, vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, tranh chấp đất đai, chế độ chi trả cho các chi đoàn, chi hội, thái độ phục vụ của một số Y, Bác sỹ, tình hình ách tắc giao thông qua công ty Prex Vinh, tình trạng xe quá tải, quá khổ và một số vấn đề khác về xã hội, dân sinh, ANTT, Nông nghiệp nông thôn, dân số KHHGĐ,… Tổng cộng có 39 vấn đề.


Tiếp đó, ông Trần Doãn Hùng – Trưởng phòng NN&PTNT đã phát biểu nêu lên những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp mà cử tri nêu như: Nông dân chán ruộng, thuỷ lợi phí, chỉ đạo duy trì lò giết mổ gia súc tập trung, chỉnh trang đồng ruộng.

Đồng chí Lê Minh Giang – PBT Thường trực Huyện uỷ đã nêu bật một số vấn đề phát triển Kinh tế – Xã hội trong thời gian tới, tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới. Đó là BCĐ XDNTM phải có kế hoạch cụ thể từng năm. Các cấp, các ngành cần phải xác định chung tay xây dựng nông thôn mới; Chỉ đạo, khắc phục, xoá bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại việc xây dựng Nông thôn mới. Về vấn đề cử tri nêu, đ/c yêu cầu các ban ngành UBND huyện cần phải phân tích rõ nguyên nhân để có phương pháp khắc phục, tránh việc trả lời chung chung, thiếu sức thuyết phục.


Tiếp đó, đại biểu HĐND Đào Công Chung – Bí thư Đảng bộ xã Tân Sơn đã ghi nhận 3 vấn đề mà huyện đạt được trong thời gian qua đó là: Việc giải toả hành lang ATGT, đầu tư xi măng làm đường giao thông, giáo dục phát triển. Tuy nhiên còn tồn tại một số vấn đề kéo dài chưa có giải pháp triệt để như: Cấp giấy Chứng nhận QSDĐ còn chậm qua nhiều kỳ họp vẫn không được chỉ đạo giải quyết tốt. Việc xử lý xe quá tải, quá khổ còn đùn đẩy cho nhau, việc xử lý vi phạm Dân số KHHGĐ chưa nghiêm, thiếu công bằng.

Công việc điều tra của công an huyện chưa kịp thời một số vụ việc. Ngành điện cần quan tâm đến điện sinh hoạt nông thôn rất kém, ảnh hưởng đến phát triển Kinh tế – Xã hội của nhân dân. Tình trạng y đức của một số Y, Bác sỹ xuống cấp tiêu cực còn xảy ra. Cử tri đã nêu rõ con người cụ thể, sự việc cụ thể. Việc xử lý giết mổ gia súc tập trung còn hời hợt, thiếu sự qua tâm xử lý.

Tại kỳ họp, ông Trần Tuấn Bình – Uỷ viên uỷ ban – Chánh thanh tra huyện đã nêu rõ một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm trả lời đơn thư của công dân, hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng.Đồng chí Nguyễn Hồng An – Trưởng ban tổ chức huyện uỷ đề nghị ban kinh tế – xã hội cần làm rõ việc tham quỹ pháp lệnh đóng góp của nhân dân không nạp kho bạc; Chính sách hỗ trợ nông nghiệp không đến được với nhân dân. Đồng thời đ/c đề nghị một số ban phòng cần có trách nhiệm hơn, phải chủ động tham mưu, chỉ đạo khắc phục phải quyết liệt hơn, xử lý nghiêm về trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu

Cũng tại kỳ họp này, đại diện cho tổ hội đồng số 5, ông Nguyễn Tất Hiệp – Đại biểu hội đồng – Bí thư Đảng bộ xã Tràng sơn đã nêu lên một số vấn đề về mương tiêu úng hói cầu Dâu, dự án Thiên Minh Đức, việc cần xây nhà trẻ ở khu đô thị Nam Thị trấn, việc tách mỏ đá ra khỏi vùng nguyên liệu nhà máy Xi măng và một số vấn đề về dân sinh khác.


Ông Nguyễn Tất Hiệp – Đại biểu hội đồng – Bí thư Đảng bộ xã Tràng sơn nêu lên một số vấn đề tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư- CT UBND huyện đã làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND Huyện đã nêu rõ tinh thần, trách nhiệm của một số lãnh đạo và các công chức các ban ngành, cán bộ các xã thị trong việc giải quyết nhiệm vụ được giao chưa tốt. Đây là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân chậm được giải quyết, khắc phục qua nhiều kỳ họp.
Buổi chiều kỳ họp đã tiên hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định…Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo các ban ngành và xã, thị.

Ngọc Phương