Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác giao, nhận quân năm 2019

Sáng ngày 14/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác giao, nhận quân năm 2019. Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch đề ra, vào sáng ngày 21/2/2019, huyện Đô Lương sẽ tổ chức lễ giao – nhận quân năm 2019 tại sân vận động trung tâm huyện.

A1

Toàn cảnh hội nghị

a3

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm, phấn khởi, xác định tốt tinh thần trách nhiệm của người thanh niên, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi các đại biểu nêu rõ nhiệm vụ đặt ra trong việc tổ chức giao nhận quân, đồng chí Phùng Thành Vinh  – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, thành lập tổ công tác làm rõ các tập thể, cá nhân vi phạm.

a2

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện yêu cầu ban chỉ huy quân sự phối hợp chặt chẽ với các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Ảnh: Hữu Hoàn

Tổ chức lễ giao, nhận quân nghiêm trang, trọng thể, chặt chẽ, đúng quy định và an toàn. Bảo đảm ngày lễ giao, nhận quân thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ giao nhận quân.

Hữu Hoàn