Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thống nhất bàn biện pháp xử lý công dân chống lệnh gọi nhập ngũ năm 2018

Chiều 20/6, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị thống nhất biện pháp xử lý công dân chống lệnh gọi nhập ngũ năm 2018. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Bí thư huyện ủy- chủ tịch UBND huyện, chủ tịch HĐND nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì.

Trong những năm qua, công tác tuyển quân trên địa bàn huyện Đô Lương luôn đảm bảo về chất lượng và chỉ tiêu trên giao. Tuy nhiên, năm 2018, có 2 thanh niên của xã Lam Sơn và Thượng Sơn trốn lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

a3

Các đại biểu thống nhất biện pháp xử lý công dân chống lệnh gọi nhập ngũ

Để tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự, đồng thời để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 và những năm tiếp theo.  Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng NVQS huyện,  Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thượng Sơn và Lam Sơn đã  lập biên bản và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt hành chính theo Nghị định 120 của Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam, Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất phương án xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp này. Trong thời gian tới để đảm bảo công tác tuyển quân, Phòng tư pháp cần tăng cường công tác tuyên truyền luật quân sự.

a4

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND nghĩa vụ quân sự huyện kết luận tại buổi làm việc

Các ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công dân trong độ tuổi nhập ngũ, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để xử lý. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ công dân đối với luật quân sự. Phấn đấu tuyển quân đảm bảo chất lượng và 100% chỉ tiêu trên giao trong tuyển quân năm 2019 và những năm tiếp theo./.

                                                                                         Lê Hoàn