Hội đồng đội huyện Đô Lương tổ chức tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016

Sáng ngày 2/10/2015, Hội đồng đội huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016.

Tham gia tập huấn có các đ/c cán bộ phụ trách đội 33 xã, thị trên địa bàn huyện và giáo viên, tổng phụ trách đội 57 trường học.

%image_alt%
Quang cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ phụ trách đội các đơn vị được Hội đồng đội huyện hướng dẫn tập hát, múa các bài “Ngày vui mới”, “Tiến lên đoàn viên”, “Hành khúc đội TNTP Hồ Chí Minh” và tập nghi thức, nghi lễ đội, hưỡng dẫn sinh hoạt sao. Thông qua đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ phụ trách đội ở các trường học, xã thị trong toàn huyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, cách thức tổ chức các nghi lễ đội.

%image_alt%
Hội đồng đội huyện hướng dẫn tập hát, múa
cho cán bộ phụ trách đội các đơn vị


Đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm công tác đội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Văn Đăng