Hội đồng đội huyện Đô Lương: Tập huấn công tác đội hè năm 2018

Chiều ngày 28/6/2018, hội đồng đội, huyện Đoàn Đô Lương tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác đội trên địa bàn hè năm 2018

a1

Các đại biểu tham dự

Trong thời gian 2,5 ngày, gần 150 học viên là cán bộ đoàn xã, hội đồng đội và liên đội trưởng 33 xã, thị sẽ được học tập các nội dung gồm: Hướng dẫn các bài múa dân vũ, điệu nhảy và bài múa Việt Nam ơi. Hướng dẫn các nội dung của nghi thức đội và quy trình tổ chức thi nghi thức đội vào dịp cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Hướng dẫn thực hiện 5 bài trống và phương pháp tổ chức các trò chơi cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Các nội dung tập huấn đều kết hợp học lí thuyết với thực hành

a2

Hướng dẫn các bài tập múa cho các em thiếu niên, nhi đồng

Thông qua lớp tập huấn nhằm rèn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội đồng đội và các em liên đội trưởng, để từ đó về tổ chức thực hiện tại cơ sở trong dịp hè, giúp các em thiếu niên, nhi đồng có những ngày hè lí thú, bổ ích./..

Sỹ Bắc