Hội cựu TNXP triển khai nhiệm vụ năm 2013

Hội cựu TNXP huyện Đô Lương vừa tổ chức hội nghị tổng kết 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tới dự có đ/c Nguyễn Minh Hanh – Phó CT UBND huyện và lãnh đạo hội cựu TNXP tỉnh.


Năm 2012 cán bộ hội viên Hội cựu TNXP đã thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tham gia tích cực phục vụ 44 năm ngày chiến thắng Truông Bồn; Kết nạp 23 hội viên mới đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 1.219 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 93%; 33 xã, thị có tổ chức hội hoạt động với 111 chi hội. Trong năm qua Hội cựu TNXP huyện Đô Lương đã làm nhân chứng lịch sử tham mưu cho Đảng, Nhà nước tiếp tục giải quyết chế độ chính sách liên quan đến hội viên đã tham gia phục vụ kháng chiến theo chế độ chính sách của Nhà nước. Công tác nghĩa tình đồng đội được chú trọng; Hội viện cựu TNXP trong toàn huyện đã đóng góp 191 triệu đồng để cho hội viện nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo; Tặng quà cho 254 lượt hội viên ốm đau với số tiền 12 triệu đồng; Tích cực tham gia ủng hộ xây dựng khu di tích lịch sử Truông Bồn được gần 400 triệu đồng, trong đó hội viên cựu TNXP đóng góp 11 triệu đồng; Xây dựng 28 mô hình hội viên làm kinh tế giỏi, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương và phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền 59 triệu đồng. Kết quả năm 2012, Hội cựu TNXP Đô Lương được TW hội tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 24/33 xã, thị đạt loại tốt và xuất sắc.

Lãnh đạo Hội cựu TNXP tỉnh trao cờ thi đơn vị có phong trao thi đua xuất săc của Hội cựu TNXP Việt Nam tới Hội cựu TNXP Đô Lương


Năm 2013, Hội cựu TNXP phấn đấu giữ vững phong trào xuất sắc, chăm lo đời sống của hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh thực hiện tốt phong trào nghĩa tình đồng đội, phối hợp tổ chức tốt lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Truông Bồn. Được sự uỷ quyền của Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An lãnh đạo hội cựu TNXP tỉnh  đã trao cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc của hội cựu TNXP Việt Nam tới hội cựu TNXP Đô Lương.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt