Hội CCB xã Trung Sơn đại hội đại biểu nhiệm kì 2017 – 2022

Sáng ngày 7/3/2017, Hội CCB xã Trung Sơn  đã tổ chức đại hội đại biểu khóa 8 nhiệm kì 2017 – 2022. Tới dự có đồng chí Hà Văn Hảo – Chủ tịch hội CCB huyện và 103 đại biểu đại diện cho hơn 300 hội viên của 8 chi hội.

CCB-trung-son

Các đại biểu tham dự

Trong nhiệm kì qua, phát huy phẩm chất anh bộ độ Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB xã Trung Sơn đã luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng quê địa phương ngày càng phát triển.

CCB-trung-son1

Trong đó, các cấp hội đã làm tốt công tác phát triển tổ chức hội, thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng tới các hội viên, vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung nâng cao nhận thức của hội viên, nêu cao tính gương mẫu trong công tác xây dựng và bảo vệ chế độ, tổ chức chăm lo cải thiện đời sống, tham gia tích cực phong trào chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

CCB-trung-son2

Trong 5 năm, hội đã tập trung xây dựng được 7 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập mỗi năm từ 30 đến 100 triệu đồng, góp phần tăng nhanh tỷ lệ hộị viên khá giàu lên 73%, tỷ lệ hội viên nghèo giảm xuống chỉ còn 0,03 % tham gia hàng ngàn ngày công, hiến hơn 1.000 m2 đất và tường rào, ủng hộ 560 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

CCB-trung-son4

Ban chấp hành CCB xã TRung Sơn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã đã tập trung thảo luận đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt chỉ tiêu, nghị quyết nhiệm kì mới, tổ chức bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB xã Trung Sơn khoá XIII nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí tham dự đại hội CCB huyện Đô Lường sẽ được tổ chức trong thời gian tới./..

Sỹ Bắc – Hoàng Phi