Hội CCB xã Tân Sơn tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019

Chiều 17/5, Hội CCB xã Tân Sơn tổ chức Hội nghị điểm tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Tham dự có Hội CCB huyện và đại diện của 33 xã, thị trấn.

11

Hội CCB xã Tân Sơn tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019.

Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Tân Sơn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân trong xã gương mẫu chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp. Hội đã quán triệt, triển khai tới các chi hội và hội viên thực hiện các phong trào, cuộc vận động do các cấp hội phát động như cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “CCB gương mẫu”… đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi” được đẩy mạnh ở tất cả các chi hội.

22

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội CCB xã đã nhận ủy thác vốn vay của ngân hàng CSXH với số tiền trên 300 triệu đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất.  Xây dựng được 18 mô hình kinh tế về trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ. Bên cạnh đó, phong trào hoạt động nghĩa tình, quỹ vì người nghèo, xây dựng NTM và các hoạt động khác cũng được Hội quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả, với số tiền gần 230 triệu đồng.

444

Đại biểu thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hay trong phát triển kinh tế tại hội nghị.

Giai đoạn 2019- 2024, Hội CCB xã Tân Sơn tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo; thường xuyên đổi mới tư duy, cách làm, thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội; gương mẫu đi đầu trong bảo vệ trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.

33

UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào Hội CCB xã. Ảnh: Huy Khôi

Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2014- 2019 được UBND xã khen thưởng và bầu 6 đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian qua./.

 

Lê Hoàn