Hội CCB xã Tân Sơn đại hội đại biểu khoá 8 nhiệm kì 2017 – 2022

Sáng ngày 13/3/2017, Hội CCB xã Tân Sơn  đã tổ chức đại hội đại biểu khóa 8 nhiệm kì 2017 – 2022. 110 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên của 14 chi hội đã tham dự đại hội.

CCB-tan-son

Các đại biểu tham dự

Trong nhiệm kì qua, các cán bộ, hội viên CCB xã Tân Sơn đã luôn đoàn kết, tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết đại hội lần thứ 7 đã đề ra. Trong đó, các cấp hội đã làm tốt công tác phát triển tổ chức hội, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 98%, thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên, vận động hội viên phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực  “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

CCB-tan-son3

Tập trung nâng cao nhận thức của hội viên, nêu cao tính gương mẫu trong công tác xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN, tổ chức chăm lo cải thiện đời sống, tham gia tích cực phong trào chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng được 34 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập 50 triệu đồng/ năm. Đẩy mạnh tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

CCB-tan-son1

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên được đảm bảo, tỷ lệ hộị viên khá giàu chiếm hơn 70%, chỉ còn 2 gia đình hội viên nghèo. Trong xây dựng thôn mới đã tham gia hàng ngàn ngày công, hiến trên 1000 m2 đất, đóng góp ủng hộ trên 200 triệu đồng, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2015.

CCB-tan-son2

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã đã thảo luận đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt chỉ tieu, nghị quyết nhiệm kì mới. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB xã Tân Sơn khoá XIII nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội CCB huyện Đô Lương nhiệm kì 2017 – 2022./..

 Sỹ Bắc – Hồng Sơn