Hội CCB xã Lạc Sơn đại hội đại biểu khoá 8 nhiệm kì 2017 – 2022

Sáng ngày 17/3/2017, Hội CCB xã Lạc Sơn  đã tổ chức đại hội đại biểu khóa 8 nhiệm kì 2017 – 2022. Tới dự có đồng chí  Nguyễn Hồng An – Chủ tịch MTTQ huyện cùng 82 đại biểu đại diện cho gần 311 hội viên.

CCB-lac-son1

Trong 5 năm qua,  phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các cán bộ, hội viên CCB xã Lạc Sơn đoàn kết, tích cực thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào của hội, góp phần vào cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Các cấp hội đã làm tốt công tác phát triển tổ chức hội, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 99,5%. Tập trung nâng cao nhận thức của hội viên, nêu cao tính gương mẫu trong công tác xây dựng, tổ chức chăm lo cải thiện đời sống của cán bộ, hội viên.

CCB-lac-son

Đến nay tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 85, hộ nghèo chỉ còn 1%. Hội còn tham gia tích cực phong trào phát triển kinh tế, xây dựng được 16 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Đẩy mạnh tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường và phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư,  hiện tại, có 95% gia đình cán bộ, hội viên đạt gia đình văn hóa. Trong phong trào xây dựng thôn mới đã tham gia gần 200 ngày công, hiến trên 2470 m2 đất vườn và ruộng để xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp ủng hộ trên 445 triệu đồng, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2016. Trong nhiệm kì tới, hội CCB xã Lạc Sơn tạp trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển và xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

CCB-lac-son2

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB xã Lạc Sơn khoá XIII nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội CCB huyện Đô Lương nhiệm kì 2017 – 2022./..

 Sỹ Bắc