Hội CCB huyện tổ chức khen thưởng 13 tập thể và 5 cá nhân điển hình dân vận khéo.

Sáng ngày 30/6, Hội CCB huyện Đô lương đã tổ chức lễ tổng kết 5 năm thực hiện phong trào dân vận khéo giai đoạn  2014-2018.

Kết quả nổi bật trong việc thực hiện phong trào  thi đua “dân vận khéo” 5 năm qua của hội CCB đó là: Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền , xây dựng và nhân rộng mô hình. Tổ chức chặt chẽ chương trình phối hợp với các ban ngành, đơn vị trong việc tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt việc xây dựng các mô hình thi đua “ dân vận khéo” ở cơ sở.

a1

Các đại biểu tham dự

Các hội cựu chiến binh đã có nhiều cách làm sáng tạo, trên nhiều lĩnh vực vận động kết nạp hội viên, tổ chức nói chuyện truyền thống cho 93 lượt thanh thiếu nhi, Tham gia giải quyết 800 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở,  1681 hội viên tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở.

a2

Đồng chí Trần Viết Hoàn – Chủ tịch hội cựu chiến binh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo

Trên lĩnh vực kinh tế có 822 mô hình , Văn hóa – Xã hội có 494 mô hình, Quốc phòng –An ninh có 372 mô hình, trên lĩnh vực chính trị có 468 mô hình  dân vận khéo. 100% chi hội đều đăng ký phong trào thi đua dân vận khéo, 45% cán bộ hội viên được suy tôn điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gần 79% cán bộ, hội viên là điển hình “dân vận khéo”

a3

Đồng chí Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy trao giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hữu Hoàn

Tại hội nghị các điển hình dân vận khéo đã báo cáo những kinh nghiệm trong công tác vận động và xây dựng phong trào ở cơ sở để nhân rộng mô hình. Nhờ thực hiện tốt” phong trào thi đua  “ dân vận khéo” nên nhiều năm liên tục Hội CCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Hội CCB huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2014-2018 và phát động phong trào thi  đua 5 năm tiếp theo.

Hữu Hoàn