Hội CCB huyện Đô Lương tổ chức đại hội phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ V (2009 – 2014)

Sáng ngày 4/7/2014, hội cựu chiến binh huyện Đô Lương tổ chức đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V (2009 -2014). Tới dự có đ/c Nguyễn Đình Minh – PCT hội CCB tỉnh, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy.

Trong 5 năm qua, hội cựu chiến binh huyện đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng – chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng. Trong phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế xóa nghèo, làm giàu chính đáng, hội đã xóa được 271 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong hội chỉ còn 1,9%; làm 25 nhà tình nghĩa cho hội viên, có thêm 357 mô hình kinh tế có thu nhập cao. Bên cạnh đó, hội còn tích cực vận động hội viên và gia đình tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa – xã hội địa phương, phát động phong trào “CCB chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2011 đến nay, hội viên và gia đình đã hiến 84.800m2 đất, trị giá hoa màu và tài sản trên đất gần 1,2 tỷ đồng, đóng góp hàng nghìn ngày công và tiền của. Hàng năm, vào dịp các ngày lễ lớn, hội còn phối hợp với đoàn viên thanh niên và các trường học tổ chức nói chuyện truyền thống với 75.000 lượt người nghe. Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã tập hợp được nhiều cựu chiến binh vào hội và xây dựng hội trong sạch vững mạnh; số lượng chi hội, hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, hội viên gương mẫu xuất sắc đều cao hơn so với năm trước.

Trong 5 năm tới, hội tiếp tục tập hợp 98% trở lên các đối tượng CCB, 90 % trở lên đạt hội viên gương mẫu,90% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, giảm hộ nghèo CCB xuống dưỡi 1%, nâng hộ khá giàu lên 76%.

 Đ/cLê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, PCT UBND huyện khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND huyện và hội CCB đã khen thưởng 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Thúy Hằng, Huy Khôi