Hội CCB huyện Đô Lương: sơ kết và biểu dương điển hình 2 năm thưc hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

Sáng ngày 25/4/2013, Hội CCB huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 2 năm thưc hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tới dự có các đ/c: Nguyễn Phong Phú – Chủ tịch hội CCB tỉnh, Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, các tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác.

Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính trị, các cấp hội CCB trong toàn huyện đã thực hiện, với những hình thức, cách làm sáng tạo và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với việc thực hiện NQ TW4 khóa XI. Các việc làm đều đảm bảo sát thực, ý nghĩa, mang tính giáo dục cao.Sau khi triển khai thực hiện 8 ngàn cán bộ,hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, phát huy trách nhiệm gương mẫu trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến các chi hội, tiêu biểu có các ông: Lê Doãn Tý – CT hội CCB xã Bắc Sơn, Hoàng văn Sứu – CT hội CCB xã Tràng Sơn. Tổ chức đưa việc học tập và làm theo trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp hội, từ đó dẫy lên các phong trào thi đua sôi nổi, tạo nên sự lan tỏa và có sức thu hút mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ hội viên. Sau 2 năm thực hiện về làm theo tấm gương cần kiệm của Bác, các cấp hội đã vận động ủng hộ xây dựng được 7 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 240 triệu đồng để tặng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các loại quỹ như: Vì trường Sa thân yêu, quỹ vì người nghèo, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, quỹ nghĩa tình đồng đội được hơn 900 triệu đồng, đã có 1511 cán bộ, hội viên hiến hơn 50 ngàn m2 đất, tham gia 4000 ngày công làm các công trình trị giá 1 tỷ đồng và ủng hộ 300 triệu đồng vào xây dựng nông thôn mới tại các xã thị.

Trong 2 năm đã có 33 tập thể và 39 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu về cá nhân có các ông: Nguyễn Cảnh Sáu hội CCB xã Hòa Sơn, Nguyễn Thanh Cúc hội CCB xã Hồng Sơn, Đặng Văn Bốn hội CCB xã Mỹ Sơn tham gia làm bí thư, xóm trưởng tích cực, gương mẫu đưa phong trào của địa phương phát triển và đạt hiệu quả cao, hay các tập thể như: Chi hội 8 xã Nam Sơn, chi hội Điện Biên xã Lưu Sơn, chi hội 11 xã Trù Sơn nỗ lực trong thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực vận động ủng hộ xây dựng công trình phúc lợi, góp phần vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Đ/C Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận những thành tích của hội CCB huyện trong 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của BCT

Phát biểu tại buổi lễ các đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận những thành tích của hội CCB huyện trong 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị, góp phần vào sự phát triển trên các lĩnh vực, thông qua các mô hình, điển hình là dịp để các cấp hội học tập nhân rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên. Đ/c mong muốn, hội CCB huyện tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, hội nghị đã kí giao ước thi đua và tổ chức trao giấy khen của hội CCB huyện cho 4 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của bộ chinh trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sỹ Bắc