Hoàn cảnh đáng thương của cặp song sinh tại xã Hồng Sơn

Là một xã miền núi, Hồng Sơn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó, có 2 em là Đào Văn Khả và Đào Văn Ân là anh em sinh đôi, mới lên 4 tuổi nhưng 1 cháu đã mắc phải bệnh tim bẩm sinhvà 1 cháu đục thủy tinh thể. Hiện nay gia đình 2 cháu rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân để chữa bệnh.