Hòa Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020

Sáng ngày 12/5, xã Hòa Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện, đ/c Nguyễn Hồng An – trưởng ban tổ chức huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, trên lĩnh vực phát triển kinh tế của xã Hòa Sơn có những bước phát triển, cơ cấu chuyển dịch kinh tế đúng hướng và tích cực. Giá trị sản xuất đạt 813 tỷ đồng. Thu nhập bình quân từ 14,8 triệu đồng năm 2010 lên đến 32,5 triệu đồng/người/năm năm 2015. Về công tác “dồn điền đổi thửa”, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, bình quân mỗi hộ 1,5 thửa. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đạt 15 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại đạt từ 70 -80%. Tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tổng số cơ sở sản xuất có 104 cơ sở, tăng 26 cơ sở so với năm 2010. Hoạt động dịch vụ thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng số cơ sở kinh doanh tăng từ 154 hộ lên 181 hộ, giải quyết việc làm cho 200 lao động tại chỗ. Về văn hóa xã hội, công tác giáo dục đào tạo được quan tâm. Hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp các trường đạt >99%. Có 219 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 19 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh và 2 học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong nhiệm kỳ qua có thêm 5 dòng họ được công nhận dòng họ văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu; số gia đình văn hóa tăng từ 80% năm 2010 lên 84,3%. Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm có trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 3- 4 chị bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

%image_alt%
Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, xã tiếp tục điều chỉnh phân bổ các ngành kinh tếm đảm bảo gắn kết hài hòa giữa nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tạo đà thuận lợi để thúc đẩy kinh tế phát triển.
%image_alt% %image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Trương Hồng Phúc đã biểu dương những kết quả và sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Sơn. Đồng thời đ/c đã chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục đó là: Trong nhiệm kỳ qua xã vẫn còn 8 chỉ tiêu không đạt chỉ tiêu đại hội. Nguồn thu ngân sách không vững chắc. Số Đảng viên vi phạm tỷ lệ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình còn cao. Tệ nạn xã hội chưa được gìn giữ và đấu tranh có hiệu quả. Đ/c yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ xã Hòa Sơn cần có giải pháp bền vững, tranh thủ nguồn lực của cấp trên, huy động nguồn lực từ nhân dân để đầu tư vào các công trình phúc lợi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí vào cuối 2015.Chăm lo xây dựng , nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

%image_alt%
Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ xã và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu 15 đ/c vào ban chấp hành Đảng bộ xã. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thúy Hằng