Hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng ưu đãi

TP – Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) quy định mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT.

Theo đó, từ 1/7/2009 đến hết 31/12/2009 mức đóng hàng tháng của các đối tượng bằng ba phần trăm tiền lương, tiền công hoặc tiền lương hưu, trợ cấp, hoặc mức lương tối thiểu hàng tháng.

Từ 1/1/2010, mức đóng bằng 4,5 phần trăm tiền lương, tiền công hàng tháng hoặc tiền lương hưu, trợ cấp, hoặc mức lương tối thiểu, hoặc trợ cấp thất nghiệp. Từ 1/1/2014, mức đóng hằng tháng bằng ba phần trăm mức lương tối thiếu.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng tối thiểu từ 30 đến 50 phần trăm mức đóng theo quy định. Riêng với đối tượng quy định tại khoản 20 và 22 điều 12 Luật BHYT tham gia BHYT theo gia đình gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu thì người thứ hai, thứ ba, thứ bốn đóng bằng 90, 80 và 70 phần trăm của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60 phần trăm mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng BHYT sáu tháng của các đối tượng này từ 50.000đồng đến 160.000đồng/người (tùy đối tượng cụ thể).

Ng. Tuấn