Hiệu quả từ trồng cây trồng ở xã Ngọc Sơn

Do tình trạng hạn hán kéo dài,  vụ Hè thu năm 2016, xã Ngọc Sơn đã tập trung chuyển đổi 30 ha cây hoa màu.

Vụ Hè thu năm nay, ngoài việc trồng lúa, gia đình chị Nguyễn Thị Hương – xóm 4, xã Ngọc Sơn còn trồng 1 sào đậu, ngô Hè thu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị đã  ra đồng chăm sóc. Diện tích đậu, ngô của gia đình chị đã phát triển xanh tốt, hứa hẹn cho thu nhập khả quan.

4

1 sào ngô và đậu xanh cao sản của gia đình chị Hương

Ngọc Sơn là xã vùng xa của huyện, do vậy, việc chủ động nguồn nước tưới gặp rất nhiều khó khăn. Nắng hạn ngay từ đầu vụ đã hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sau đợt mưa vừa qua, các loại cây trồng của bà con nông dân xã Ngọc Sơn đã được chăm sóc kịp thời và phát triển xanh tốt.

3

Diện tích ngô của bà con xã Ngọc Sơn phát triển xanh tốt

Với diện tích cây trồng gần 30 ha,  trong đó diện tích cây ngô 15 ha,  đậu cao sản trên 10 ha, lạc 2 ha, vụ sản xuất Hè thu năm nay ở xã Ngọc Sơn có thể cho năng suất cao. Theo dự tính, với giống Ngô CP 986, năng suất ước đạt 2,5 tạ/sào. Lạc L14 130 kg/ sào. Đậu xanh cao sản 50kg/ sào.

1

Ngoài ra bà con còn chuyển đổi sang trồng lạc

Việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất chủ động nước của xã Ngọc Sơn, vụ Hè thu năm nay đã đem lại hiệu quả đó là chống chịu được hạn hán, cho năng suất cao, từ đó ổn định đời sống cho bà con nông dân.

Thuý Hằng