Hiệu quả từ phong trào “Mái ấm tình thương”

Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2009 đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Đô Lương đã quan tâm triển khai xây dựng nhiều mái ấm, góp phần  xây dựng nhiều ngôi nhà  cho hội viên  phụ nữ nghèo có cuộc sống ổn định.

Lê Hoàn – Hồng Sơn