Hiệu quả từ mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ ở Đô Lương

Nhiều năm qua ông Đặng Anh Tuấn ở xã Xuân Sơn nổi tiếng về chăn nuôi lợn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay ông được nhiều người biết đến không chỉ chăn nuôi mà ông đã trồng thành công mô hình Thanh long ruột đỏ với thu nhập rất cao.

Hữu Hoàn – Hoàng Phi