Hiệu quả từ mô hình Chi hội nghề nghiệp ở Nhân Sơn

Xuất phát từ nhu cầu liên kết của các hộ nông dân trong sản xuất, chăn nuôi. Những năm qua, Hội nông dân huyện Đô Lương đã thành lập nhiều tổ hội, chi hội nghề nghiệp, góp phần cải tạo vườn tạp và phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Trong đó có mô hình Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà thả vườn ở xã Nhân Sơn.

Các mô hình trồng cây ăn quả của Hội nông dân xã Nhân Sơn đã bắt đầu cho thu hoạch

Sau khi được tập huấn và tham quan các mô hình phát triển kinh tế vườn trong và ngoài huyện, ông Nguyễn Duy Ân xóm Đào Mỹ xã Nhân Sơn đã đầu tư 150 triệu đồng cải tạo và quy hoạch lại vườn cây ăn quả.  Trong quá trình tham gia mô hình, ông Ân được Hội nông dân tỉnh và huyện hỗ trợ 100 con gà giống, 75 kg thức ăn, vắcxin phòng dịch, 20 cây ăn quả, phân bón, 1.000 viên táp lô và hỗ trợ vốn 5 triệu đồng không lãi suất. Sau 3 năm thực hiện, mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà thả vườn của gia đình ông Ân có gần 100 cây ăn quả các loại như ổi, cam, mít, xoài đã cho thu nhập và mỗi năm xuất chuồng khoảng trên 1.000 con gà thương phẩm.  Từ mô hình này, kinh tế gia đình ông Ân ngày càng ổn định và phát triển kể cả trong thời gian bị dịch bệnh Covid – 19.

Mô hình trồng ổi theo hướng hàng hóa đã được nhiều nông dân xã Nhân Sơn áp dụng. Ảnh Lê Hoàn.

Không chỉ gia đình ông Ân, mà hiện nay trên địa bàn xã Nhân Sơn có 39 hộ tham gia Mô hình Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà thả vườn, trong đó có 20 hộ đã được nhận hỗ trợ giống cây, con, phân bón, gạch từ Hội các cấp.  Theo quy hoạch, trung bình mỗi  vườn có diện tích rộng từ 700 m2 đến 2.500 m2.  Nhờ có diện tích rộng, quy hoạch khoa học nên việc xây dựng chuồng trại khép kín nuôi gà sạch kết hợp trồng cây ăn quả bước đầu đã thành công, đem lại thu nhập ổn định cho các hội viên trong Chi hội.  Đến nay, mỗi hội viên có khoảng 100 đến 150 cây ăn quả và xuất chuồng hàng trăm đến hàng nghìn con gà mỗi năm. 

Thực hiện chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện về xây dựng mô hình Tổ hội nghề nghiệp, Chi hội nghề nghiệp,  năm 2019 Hội Nông dân xã Nhân Sơn đã thành lập Chi hội  nghề nghiệp nuôi – trồng với 20 hội viên tham gia, đến năm 2020 có thêm 19 thành viên mới. Chi hội nghề nghiệp hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, trách nhiệm với sự định hướng của Hội Nông dân các cấp. Từ những thành công bước đầu của mô hình Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gà, đã giúp người nông dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Những vườn cây ăn quả đã được hình thành góp phần thay đổi cách làm tăng thu nhập cho người nông dân.

Thông qua Chi hội nghề nghiệp, Hội Nông dân xã Nhân Sơn cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhất là kết nối sản xuất – tiêu thụ sản phẩm… phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp cho người nông dân. Từ mô hình này Hội nông dân Đô Lương đang tập trung nhân rộng trên địa bàn huyện Đô Lương.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt