Hiệu quả từ hoạt động ngoại khóa trường THPT Đô Lương II

 Ngoài giờ học ở trên lớp, việc tổ chức game show sẽ tạo nên không khí vui vẻ, lý thú,  từ đó giáo dục các em liên hệ với thực tiễn và tự tin trong các hoạt động. Trường THPT Đô Lương II đang nỗ lực đưa kiến thức từ học tập vào cuộc sống cho các em học sinh.

Thúy Hằng – Hoàng Phi