Hiệu quả từ chuyển đổi trồng lúa sang nuôi cá ở Thị Trấn.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cấu trong sản xuất nông nghiệp, năm 2014, sau khi thu hoạch xong diện tích lúa vụ xuân, Thị Trấn, Đô Lương đã mạnh dạn chuyển diện tích cấy lúa hè thu sang nuôi cá. Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai, bước đầu đã thu nhập từ bán cá giống và cá thịt cao gấp nhiều lần trồng lúa.

Đã từ gần 1 tuần nay, sáng nào cũng vậy, vợ chồng chị Hồ Thị Hậu ở khối 5 Thị Trấn cũng tranh thủ dậy rất sớm thu hoạch cá để nhập cho giioongs và cá thịt phục vụ thị trường các huyện . Không như những năm trước đây, gia đình chị chỉ nuôi cá xen lúa thì nay trên diện tích lúa hè thu gia đình chị chuyển hẳn sang một vụ nuôi cá và 1 vụ trồng lúa. Đến nay sau gần 4 tháng nuôi thả vừa bán ca giống và cá thịt đem lại hiệu quả hơn hẳn việc trồng lúa trước đây. Chị Hồ Thị Hậu – Khối 5, Thị Trấn, Đô Lương nói: Gia đình vụ này không gieo cấy lúa hè thu mà chuyển sang nuôi cá 1 vụ và 1 vụ trồng lúa đến nay thấy rất hiệu quả, thu nhập cao, so với trước đây. Không chỉ đỡ công và chi phí mà theo các hộ nuôi cá thì trên mỗi sào vừa bán cá thịt và cá giống thu về từ 7 đến 7,5 triệu đồng, tính ra mỗi ha thu nhập từ 140 đến 150 triệu đồng, cao gấp 5 – 6 lần so với trồng lúa. Trong vụ này, thực hiện chuyển đổi, Thị Trấn đã mạnh dạn chuyển 45 ha diện tích gieo cấy lúa hè thu sang nuôi cá, đã có 20 hộ tham gia nuôi thả, mỗi hộ từ 0,5 đến 2,5 ha, chủ yếu nuôi thả các loại cá như: Trắm, chép, mè, trôi, rô phi đơn tính, bao gồm cả cá thịt và cá giống.


Để phòng tránh bão lụt gây thiệt hại, hiện tại, Thị Trấn đang vận động nhân dân tổ chức thu hoạch cá thịt và cá giống để bán hoặc đưa số cá giống về nuôi tránh lũ lụt sau đó tiếp tục đem ra thả cá. Như vậy, hiện nay Thị trấn đô Lương đang thực hiện mô hình nuôi mỗi năm 2 vụ cá và 1 vụ lúa xuân. Hiện tại, Thị Trấn có 75 ha đất 2 vụ lúa, cũng như các địa phương khác, ngoài vụ xuân thì sản xuất hè thu ở đây rất bấp bênh, chí phí đầu tư lớn mà năng suất, hiệu quả lại thấp.

 Các hộ nông dân Thị trấn đang thu hoạch cá

Chính vì vậy, từ những kết quả bước đầu thu được từ nuôi cá thì đây sẽ là cơ sở để tiếp tục mở rộng chuyển đổi diện tích gieo cấy lúa hè thu sang nuôi thủy sản trong những năm sắp tới, nhằm đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Chuyển đổi diện tích cấy lúa hè thu không có hiệu quả sang mô hình nuôi cá ở Thị Trấn, Đô Lương đã thực sự mang lại hiệu quả thu nhập kinh tế cao cho người nông dân, không chỉ thế nó còn giúp người dân có nhiều thuận lợi cho gieo cấy lúa vụ xuân như: giảm chi phí đầu tư phân bón, thuốc trừ cỏ, phòng trừ sâu bệnh trong .

Đây không chỉ mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Thị Trấn, mà các địa phương khác ở Đô Lương cần coi đây là mô hình để nhân rộng.

Hữu Hoàn