Hiệu quả sản xuất vụ Đông ở Đô Lương

Mặc dù trong điều kiện thực hiện công tác "Dồn điền đổi thửa", chỉnh trang đồng ruộng theo Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy, song nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đô lương vẫn triển khai tốt công tác gieo trồng cây vụ đông đạt hiệu quả và năng suất cao.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành xong việc gieo trồng các loại cây vụ Đông với tổng diện tích gần 3000 ha. Trong đó, ngô gần 1.500 ha, lạc trên 60 ha, số diện tích còn lại là rau màu, đậu co ve, dưa chuột. Đến thời điểm hiện nay, nhiều loại cây trồng đã bắt đầu cho thu hoạch. Trong đó chủ yếu là các loại rau màu ngắn hạn cho hiệu quả kinh tế cao như: rau khoai, bầu, đậu cô ve, dưa chuột. 

%image_alt%

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hầu hết các loại cây trồng đều phát triển tốt và ít sâu bệnh nên năng suất cao hơn năm trước. Bình quân thu nhập từ 80-100 triệu đồng/ha. Một số đơn vị làm tốt và cho thu nhập cao như xã Lưu sơn, Thị trấn, Đặng sơn, Tân sơn.

Ngoài các loại cây rau màu, nhiều địa phương còn quy hoạch đồng ruộng và nuôi cá vụ 3 với gần 100 ha. Trên diện tích nuôi cá, do chủ động thả cá giống sớm, ổn định bờ ao, mặt nước và nguồn thức ăn nên nhiều địa phương đã bắt đầu cho thu hoạch xen kẽ cá vụ 3. Nhờ đảm bảo diện tích nên cá lớn nhanh cho sản lượng cao, đỡ chi phí thức ăn và giúp cải tạo đồng ruộng sau khi thu hoạch.

%image_alt%

Cũng đến thời điểm này, cây ngô trên đất 2 lúa và ngô trên đất bãi cũng được bà con nông dân gieo trỉa xong. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân đã tập trung ra đồng để làm cỏ chăm sóc.

Huy Khôi