Hiệu quả mô hình trang trại ở xã Thuận Sơn

Phát huy lợi thế của địa phương, những năm gần đây xã Thuận Sơn đã tập trung xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Đến nay, kinh tế trang trại, gia trại  phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và chất lượng, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường và giúp nhiều nông dân làm giàu chính đáng.

Huy Khôi – Hoàng Phi