Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Giang Sơn Đông

Những năm gần đây, nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên từ những vùng sản xuất lúa bấp bênh hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây phù hợp đã giúp người dân xã Giang Sơn Đông – huyện Đô Lương nâng cao giá trị thu nhập và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Hiện nay, cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực đem lại giá trị thu nhập cao cho người dân xã Giang Sơn Đông. Đặc biệt từ sau "Dồn điền, đổi thửa", diện tích cây mía đã tăng nhanh, không chỉ giúp người nông dân nơi đây xoá đói giảm nghèo mà có có thể làm giàu từ cây mía.

%image_alt%
Ông Dương Đức Quý ở xóm Thị tứ – xã Giang Sơn Đông chuyển đổi sang trồng cây mía

Ông Dương Đức Quý ở xóm Thị tứ – xã Giang Sơn Đông có 9 sào ruộng khoán vùng xa xấu, không chủ động nước. Để nâng cao giá trị thu nhập, ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây mía F34. Nhờ chủ trương "Dồn điền, đổi thửa" gia đình ông Quý đã có diện tích ruộng lớn nên ông mạnh dạn đầu tư 90 triệu đồng đổ thêm đất để cải tạo ruộng. Vì vậy mà cây mía của ông phát triển rất tốt, cho thu nhập 10 triệu đồng/1 sào. Hiện nay, ông đã nhận thầu thêm 7 sào đất công ích của xã và tiếp tục trồng mía hàng hoá.

%image_alt%
Người dân chuyển đổi sang trồng cây ngô

Cũng giống như cấy mía, với khả năng chịu hạn và phù hợp với chất đất, cây ngô hàng hóa cũng đang chiếm ưu thế với diện tích khá lớn và đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân xã miền núi Giang Sơn Đông. Riêng vụ Đông năm 2015, toàn xã chuyển đổi và trồng được trên 78 ha ngô các loại. Trong đó, ngô chuyển đổi trên đất 2 lúa gần 40 ha và trồng thành công giống ngô nếp MX10 cho thu nhập cao với diện tích trên 50 ha. Với giá cả như hiện nay, mỗi sào ngô nếp có thể cho người nông dân thu nhập từ 4-5 triệu đồng. Riêng giống ngô lai các loại thì có đầu mối tiêu thụ ngô cả cây làm thức ăn chăn nuôi với giá 1 triệu đồng/1 sào và thu hoạch sớm hơn thời vụ 1,5 tháng nên bà con nông dân có thể trồng gối vụ 1 số loại cây rau màu ngắn hạn khác.

%image_alt%
Cán bộ trạm khuyến nông hướng dẫn bà con xã Giang Sơn Đông kỹ thuật trồng cây ngô

Để vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi lựa chọn cây trồng thế mạnh, xã Giang Sơn Đông đã quy hoạch từng vùng sản xuất lựa theo đặc điểm, thế mạnh từng vùng. Riêng năm 2015, sau thực hiện chủ trưởng "Dồn điền, đổi thửa", xã Giang Sơn Đông đã chuyển được 120 ha đất màu và đất 2 lúa bấp bênh sang trồng mía, trồng ngô các loại và các cây rau màu phù hợp. Vụ Xuân 2016, dự báo lượng mưa sẽ thiếu hụt từ 20-50%, xã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm diện tích lúa, tăng cây trồng cạn và rau màu ngắn hạn ở 19 xóm với diện tích chuyển đổi là 100 ha. Theo đó, xã tiếp tục triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Trong đó, huyện sẽ hỗ trợ 30% và xã hỗ trợ 10% giá giống các loại: Ngô, lạc vừng, đậu… trên diện tích đất 2 lúa bị hạn bắt buộc chuyển đổi.

%image_alt%
Hiện nay, bà con đang tập trung thu hoạch ngô

Tận dụng lợi thế, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, nhiều hộ dân ở Giang Sơn Đông đã phát triển kinh tế nông nghiệp ổn định. Có thể khẳng định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những cách làm hiệu quả trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay và là hướng đi đúng cho những xã miền núi có diện tích trồng lúa bấp bênh như Giang Sơn Đông để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho bà con nông dân một cách bền vững.

Huy Khôi