Hiệu quả cây trám đen ở xã miền núi Nam Sơn

Ở xã miền núi Nam Sơn của huyện Đô Lương, trước đây cây trám đen chỉ được trồng để lấy gỗ hoặc lấy quả làm thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Thì nay, quả trám đen là một đặc sản, được làm hàng hóa để xuất bán ở nhiều nơi, có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt