Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương

Chiều ngày 9-8-2018, Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 để hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tất Hiệp – Trưởng ban tổ chức huyện ủy.

a1

Các Ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện hiệp thương nhất trí 100% bầu ông Đoàn Văn Lợi giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ huyện Đô Lương.

Hội nghị đã thông qua Thông báo số 898- TB/HU ngày 08/8/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; Tờ trình số 130/ TTr- MTTQ-BTT về việc hiệp thương cử bổ sung  chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đô Lương khóa XV nhiệm kỳ 2014- 2019.

a2

Ông Đoàn Văn Lợi – Trưởng Ban Dân Vân Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu nhận nhiệm vụ, xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao.

a3

Đồng chí Lê Minh Giang- Phó bí thư- Chủ tịch HĐND huyện Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ông Đoàn Văn Lợi. Ảnh: Ngọc Phương

Hội nghị đã hiệp thương ông Đoàn Văn Lợi- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy vào Ủy viên Uỷ ban MTTQ và giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Tại hội nghị, các Ủy viên Uỷ ban MTTQ đã hiệp thương nhất trí 100% bầu ông Đoàn Văn Lợi giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2014- 2019.

                                                                                            Ngọc Phương