Hiệp hội trang trại Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Sáng ngày 3/1/2014, tại huyện Đô lương hội kinh tế trang trại Tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tới dự có ông Nguyễn Văn Bính – CT Hội kinh tế trang trại  tỉnh, Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện và lãnh đạo hội kinh tế trang trại các huyện.

Hội kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An được thành lập tháng 6/2013 với mục đích tự nguyện, nhằm hợp tác kinh tế và giúp đỡ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, góp phần vảo việc xây dựng phát triển trên linh vực trang trại. Sau khi thành lập, hội đã xây dựng điều lệ hoạt động, nhiều huyện đã thành lập hội và tham gia hội chợ giao lưu kinh tế Bắc – Trung – Bộ với nhiều mặt hàng nông lâm sản có giá trị; Tổ chức tập huấn luật doanh nghiệp và luật lao động cho 160 hội viên trang trại, đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng chương trình phát triển kinh tế trang trại. Đến nay, toàn tỉnh có 420 trang trại đảm bảo các tiêu chí theo NĐ 45CP của Chính Phủ.


Nhiệm vụ năm 2014, hội kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An làm tốt công tác xây dựng và phát triển hội vững mạnh theo chủ trương của UBND tỉnh, tổ chức đào tạo nghề bồi dưỡng kiến thức cho các chủ trang trại về kỹ thuật bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y và nuôi trồng thủy sản. Xây dựng các đề án, dự án hoạch toán kinh doanh, đồng thời đề nghị các địa phương cấp GCN QSDĐ, thuê đất và vay vốn để phát triển, tham quan học tập kinh nghiệm các điển hình sản xuất giỏi để nhân rộng. Tham gia các hội chợ để giới thiệu sản phẩm.

Hữu Hoàn