Hệ thống chính trị

Thường trực Huyện Uỷ (24/09/2016 02:09 PM)
I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Ngoc+Kim+Nam 1. Họ và tên: Ngọc Kim Nam
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy
SĐT: 0912.163.999
Email: namnk@doluong.nghean.gov.vn
2. Họ và tên: Lê Minh Giang
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
SĐT: 0913.338.313
Email: gianglm@doluong.nghean.gov.vn
 IMG_9403 copy 3. Họ và tên: Phùng Thành Vinh
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
SĐT: 0913.274.298
Email: vinhpt@doluong.nghean.gov.vn

 

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Ngoc+Kim+Nam 1. Họ và tên: Ngọc Kim Nam
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy
SĐT: 0913.163.999
Email: namnk@doluong.nghean.gov.vn
2. Họ và tên: Lê Minh Giang
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
SĐT: 0913.338.313
Email: gianglm@doluong.nghean.gov.vn
 IMG_9403 copy 3. Họ và tên: Phùng Thành Vinh
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
SĐT: 0913.274.298
Email: vinhpt@doluong.nghean.gov.vn
4. Họ và tên: Nguyến Tất Hoài Hiệp
Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
SĐT: 0912.163.818
Email: hiepnht@doluong.nghean.gov.vn

 

5. Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Quang
Chức vụ: Ủy viên BTV – PCT UBND huyện
SĐT: 0966.140.271
Email: quangnta@doluong.nghean.gov.vn

 

6. Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh
Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tuyên giáo- Giám đốc TTBDCT
SĐT: 0912.480.674
Email: hanhnm@doluong.nghean.gov.vn

 

7. Họ và tên: Đoàn Văn Lợi
Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện
SĐT: 0915.229.104
Email: loidv@doluong.nghean.gov.vn
8. Họ và tên: Hoàng Hữu Hùng
Chức vụ: Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện
SĐT: 0976.563.728
Email: hunghh@doluong.nghean.gov.vn
9. Họ và tên: Thái Khắc Thống
Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng Công an huyện
SĐT: 0912.288.937
Email: thongtk@doluong.nghean.gov.vn
10. Họ và tên: Võ Văn Hùng
Chức vụ: UV Ban Thường vụ Huyện ủy – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
SĐT: 0947.799.686
Email:
11. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp
Chức vụ: Ủy viên BTV- Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế)
SĐT: 0917.409.278
Email: hiephv@doluong.nghean.gov.vn
12. Họ và tên: Nguyễn Đình Khương
Chức vụ: Ủy viên BTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy
SĐT: 0913.422.616
Email:khuongnd@doluong.nghean.gov.vn
13. Họ và tên: Trần Văn Long
Chức vụ: Ủy viên BTV – Chánh VP huyện Ủy
SĐT: 083.757.6888
Email:

III. CÁC BAN HUYỆN ỦY

STT Các ban Huyện ủy Chức vụ Điện thoại
I Ban Tổ chức
1 Nguyễn Tất Hoài Hiệp TV, Trưởng Ban Tổ chức 0912.163.818
2 Nguyễn Công An Phó Ban Tổ chức 0985.522.503
3 Lê Minh Phúc Phó Ban Tổ chức
4 Nguyễn Trọng Nhật CV Ban Tổ chức 0989.456.299
5 Cao Tiến Thắng CV Ban Tổ chức 0917.915.989
6 Đào Thị Hiền CV Ban Tổ chức 0947.735.111
II Ban Tuyên giáo
1 Nguyễn Minh Hạnh Trưởng Ban Tuyên Giáo 0912.480.674
2 Nguyễn Hữu Đồng Phó Ban Tuyên giáo 0913.608.767
3 Lê Văn Lương Phó Ban Tuyên giáo 0983. 870.817
4 Nguyễn Đức Lương Phó Ban Tuyên Giáo 0982.366.567
5 Ngô Thị Hải CV Ban Tuyên giáo 0975.777.327
III Ban Dân vận
1 Đoàn Văn Lợi TV, Trưởng Ban Dân vận 0915.229.104
2 Nguyễn Văn Thành Phó Ban Dân vận 0984585473
2 Lê Văn Toàn Phó Ban Dân vận 0915832432
3 Nguyễn Thị Thùy Dung Cán bộ UBKT HU 0918527631
IV UBKT Huyện ủy
1 Nguyễn Đình Khương Chủ nhiệm UBKT 0913.422.616
2 Tăng Văn Mậu Phó CN UBKT 0982.713.187
3 Thái Khắc Thiệu PCN UBKT 0914.647.007
4 Nguyễn Sỹ Dũng UV UBKT HU 0919.540.468
5 Thái Đàm Hiền Chuyên viên 0984795131
6 Trần Anh Tuấn Cán bộ UBKT HU 0916312257
V Văn phòng Huyện ủy
1 Trần Văn Long Chánh VP huyện Ủy 083.757.6888
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Văn phòng 0983.408.445
3 Võ Thanh Lục Phó Văn Phòng 0989.488.988
4 Hoàng Thị Lan Văn thư – Lưu trữ 0915463686
5 Nguyễn Văn Vân Cơ yếu 0915511433
6 Nguyễn Xuân Thông Kế toán 0985.609.592

 

Tải về: Danh sách trích ngang ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020