HĐND xã Tràng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 10/1/2017, HĐND xã Tràng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 3 – nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí  Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện.

Trang-Son

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2016, phương hướng và nhiệm vụ 2017. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất đạt trên 347 tỷ đồng, đạt 99,2 kế hoạch đề ra. Về xây dựng cơ bản, xã đã tập trung xây dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện  hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong năm đã vận động nhân dân đóng góp và kêu gọi thu hút đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng các công trình như nhà văn hóa đa chức năng xã và nhà văn hóa xóm, trạm y tế, sân trung tâm và trên 17 km đường giao thông , kênh mương nội đồng được bê tông hóa. Kết thúc năm 2016 được UBND tỉnh công nhận xã về đích nông thôn mới. Trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển đúng hướng, chất lượng dạy và học , công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

trang-son1

Đông chí Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện phát biếu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND đánh giá cao những kết quả của xã Tràng Sơn đã đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong việc đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đồng thời yêu cầu các đại biểu HĐND xã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường công tác giám sát kết quả thực hiện trên các lĩnh vực, quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.

Sỹ Bắc – Ngọc Phương