HĐND xã Lưu Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2016 – 2012.

Sáng ngày 30/12, xã Lưu Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam – Đại biểu HĐND tỉnh – Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện.

Luu-Son

Năm 2016, xã Lưu Sơn đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, trong đó nổi bật là công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao đời sống cho nông dân với 130 ha; tập trung đầu tư xây dựng các công trình với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, chăm lo thực hiện tốt chính sách xã hội.

Luu-son1

Các đại biểu tham dự

Năm 2017, xã Lưu Sơn sẽ tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực 2.400 tấn; thu ngân sách đạt 4,2 tỷ. Báo cáo nêu rõ những tồn tại như công tác chỉ đạo NTM không đúng tiến độ đề ra, chỉ đạo việc thu thuế quỹ đạt kết quả thấp.

luu-son2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Đại biểu HĐND tỉnh – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh và huyện và tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

Tại kỳ họp, đồng chí Ngọc Kim Nam – Đại biểu HĐND tỉnh – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh và kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Kỳ họp HĐND xã Lưu Sơn diễn ra trong một ngày để đánh gía kết quả KT – XH, QP – AN và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đồng thời thông qua các tờ trình của HĐND, UBND xã trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Hữu Hoàn