HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách tại Đô Lương

 Chiều ngày 18/10/2018 HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách tại Đô Lương. Đồng chí Hoàng Viết Đường – PCT UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban, ngành.

a1

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, an toàn VSLĐ ở các đơn vị và các doanh nghiệp. Hiện nay Đô Lương có 3 cụm công nghiệp, trong đó cụm công nghiệp Thị trấn và cụm CN Lạc Sơn đi vào hoạt động, ngoài ra còn có nhà máy may Minh Anh tại xã Quang sơn với gần 10 nghìn lao động đang làm việc.

a5

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, an toàn VSLĐ ở các đơn vị và các doanh nghiệp

Số doanh nghiệp trên địa bàn huyện có 392 doanh nghiệp, số đoàn viên công đoàn là 6420 người hoạt động ở 15 Công đoàn cơ sở. Trong những năm qua UBND huyện Đô Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường an toàn VSLĐ.

a3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy nêu rõ những khó khăn trong công tác bảo vệ sinh môi trường

UBND huyện đã thành lập các đoàn tổ chức hàng chục cuộc kiểm tra và xử lý các Doanh nghiệp vi phạm môi trường an toàn VSLĐ. Trong 3 năm qua đã tổ chức 4.000 lượt kiểm tra, xử phạt hành chính  trên 350 triệu đồng, đình chỉ nhiều đơn vị khai thác cát sạn trái phép. 9 tháng đầu năm 2018 đã kiểm tra và xử phạt các đơn vị khai thác cát sạn trái phép với số tiền 150 triệu đồng.

a4

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

UBND huyện cũng đã tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại hai cụm CN và các cơ sở sản xuất, đình chỉ hoạt động cơ sở SX hạt nhựa Luận Phượng ở Thượng Sơn. Hiện nay Đô Lương có 264/390 Doanh nghiệp tham gia BHXH.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát Đồng chí Ngọc Kim Nam –  Bí thư Huyện ủy đã nêu rõ những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó các doanh nghiệp lớn chưa thực sự quan tâm phối hợp cùng với huyện để thực hiện. Lãnh đạo UBND huyện đã trả lời các vấn đề đoàn giám sát quan tâm đối với việc thực hiện chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn VSLĐ.

a2

Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận buổi làm việc đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện của UBND huyện trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn VSLĐ và chế độ chính sách đối với người lao động của huyện Đô Lương. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới huyện Đô Lương tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ở các cụm CN, nhà máy xi măng Sông Lam và các doanh nghiệp. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh lao động và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp./.

Hữu Hoàn