HĐND Thị Trấn tổ chức kì họp thứ 7 khóa 6 nhiệm kì 2016 – 2021

Sáng ngày 31/7/2018, HĐND Thị Trấn, Đô Lương đã tổ chức kì họp thứ 7 Khóa VI nhiệm kì 2016 – 2021.

hdndthi

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hoàng Phi

Kì họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều cơ bản được hoàn thành.

hdndthi1

 Ông Trương Công Thảo – Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hoàng Phi

Trong đó, về kinh tế, tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành đạt 304,6 tỷ đồng, gần bằng 56 % kế hoạch cả năm. Đã triển khai  đầu tư hàng chục tỷ đồng tu sửa, nâng cấp một số công trình đô thị, nhà văn hóa đa chức năng. Công tác quản lí, chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, thường xuyên kiểm tra và xử lí các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư phát triển, năm học 2017 – 2018 có 1 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 15 em đạt học sinh giỏi tỉnh và 143 em đạt học sinh giỏi huyện.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại làng nghề bánh đa, kẹo lạc còn chậm, tỷ lệ người vi phạm chinh sách dân số còn cao, tệ nạn xã hội  chưa có chiều hướng giảm.

Kì họp đã tập trung thảo luận về công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách, thủ tục hành chính. Giải trình các ý kiến cử tri quan tâm như: Một số đoạn mương thoát nước bị lấp gây ách tắc, một số đoạn nắp đậy bị hỏng không dảm bảo an toàn cho người dân, tình hình rác thải, ô nhiễm môi trường, công tác an ninh trật tự..

hdndthi2

Ông Nguyễn Hữu Vân – Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo kết quả Kinh tế – Xã hội. Ảnh: Hoàng Phi

Kỳ họp đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các ban ngành về vấn đề cử tri quan tâm các vấn đề như đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, đảm bảo văn minh đô thị, công tác chống tái lấn chiếm hành lang giao thông, chống ngập úng, đấu tranh phòng chống tai tệ nạn xã hội v.v… Kì họp đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo./…

 Sỹ Bắc